Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014

Rok publikacji

2014

Data opublikowania

2014

Rozdziały
Zastosowanie cieczy jonowych w mikroekstrakcji przed analizą śladową i specjacyjną (s. 1)
Kierunki rozwoju analizy spektrochemicznej w bionieorganicznej analizie specjacyjnej (s. 1)
Zastosowanie techniki TSIL-USA-DLLME w połączeniu z CV AAS do oznaczania Hg2+ i CH3Hg+ (s. 1)
Zakłócenia w oznaczaniu talu metodą woltamperometryczną (DPASV) z zastosowaniem analizy w przepływie (FIA) spowodowane obecnością jonów ołowiu i kadmu w próbkach środowiskowych (s. 140-141)
Konferencja

Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", 7-8.03.2014, Poznań, Poland