Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości"

Data konferencji

26-28.06.2018

Miejsce

Lublin, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS