Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

SHO2015 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene

Data konferencji

12-13.02.2015

Miejsce

Guimarães, Portugal

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

Organizator

Portuguese Society for Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO)