Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Occupational Safety and Hygiene SHO2015 : proceedings book

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Wydawca

Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO)

Data opublikowania

2015

ISBN

978-989-98203-3-3

Rozdziały
Exposure to noise of communities residing near slow-traffic public roads. A practical example (s. 91-93)
Wind farm impact on the human balance system (s. 94-96)
Identification of accidents causes by the Pareto principle (s. 143-145)
Maturity of safety and hygiene in corporate sustainability: a case study in Poland (s. 149-151)
Konferencja

SHO2015 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 12-13.02.2015, Guimarães, Portugal