Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologia a budownictwo"

Data konferencji

15-17.10.2015

Miejsce

Bielsko-Biała, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

Organizator

Komitet Ekologii Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS