Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r.

Rok publikacji

2015

Miejsce

Bielsko-Biała, Polska

Wydawca

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-932934-7-6

Katalog

to2016064383

Rozdziały
Ekologiczny modyfikator nowej generacji dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych (s. 11-14)
Sposoby bezpiecznych modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych zapobiegających awariom (s. 15-18)
Zrównoważony rozwój a budownictwo bioklimatyczne (s. 19-22)
Budownictwo ekologiczne - konstrukcje z ziemi (s. 81-84)
Technologie realizacji dachów o pokryciu z situ (s. 131-134)
Prefabrykowane systemy ścienne z zastosowaniem słomy jako materiału izolacyjnego (s. 147-150)
Certyfikacja obiektów biurowych jako przykład podejścia do budownictwa proekologicznego (s. 151-154)
Konferencja

XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologia a budownictwo", 15-17.10.2015, Bielsko-Biała, Polska