Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ekologia a budownictwo : XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała 15-17. 10. 2015 r.

Year of publication

2015

Place

Bielsko-Biała, Polska

Publisher name

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku Białej

Date of publication

2015

ISBN

978-83-932934-7-6

Catalog

to2016064383

Chapters
Ekologiczny modyfikator nowej generacji dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych (p. 11-14)
Sposoby bezpiecznych modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych zapobiegających awariom (p. 15-18)
Zrównoważony rozwój a budownictwo bioklimatyczne (p. 19-22)
Budownictwo ekologiczne - konstrukcje z ziemi (p. 81-84)
Technologie realizacji dachów o pokryciu z situ (p. 131-134)
Prefabrykowane systemy ścienne z zastosowaniem słomy jako materiału izolacyjnego (p. 147-150)
Certyfikacja obiektów biurowych jako przykład podejścia do budownictwa proekologicznego (p. 151-154)
Conference

XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologia a budownictwo", 15-17.10.2015, Bielsko-Biała, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.