Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości plazmy wytwarzanej w plazmotronach łukowych przy różnych geometriach dyszy i warunkach zasilania

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

93

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 954

Katalog on-line

to2007049348

Pierwsza recenzja

Ryszard Nawrowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

10.01.2007

Język

polski

Druga recenzja

Antoni Sawicki

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

11.12.2006

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.02.2007