Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

ryszard.nawrowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 88

ORCID

0000-0003-0974-2935

ResearcherID

M-9040-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (28)

Rozdziały (7)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (10)

Promotorstwo prac dyplomowych (145)

Recenzje prac dyplomowych (162)