Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

ryszard.nawrowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 88

ResearcherID

M-9040-2014

ORCID

0000-0003-0974-2935

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS