Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Dynamika procesów sterowania maszynami i agregatami rolniczymi z wykorzystaniem interaktywnego regulatora

Authors

Promoter

Reviewers

Title variant

EN The dynamic of steering process of agricultural machinery with using interactive controller

Language

polish

Keywords
PL
  • interaktywne sterowanie
  • interaktywny regulator
  • dynamika procesów sterowania
  • rolnicze pojazdy autonomiczne
  • analiza wrażliwości
EN
  • interactive control system
  • interactive regulator
  • dynamic of steering process
  • agricultural autonomous vehicles
  • sensitivity analysis
Abstract

PL W pracy przedstawiono metodę umożliwiającą badanie dynamiki procesu sterowania maszynami i agregatami rolniczymi oraz układ sterowania o działaniu interaktywnym dla potrzeb wspomagania kierowców w prowadzeniu maszyn podczas realizacji czynności agrotechnicznych. Szczególną uwagę poświęcono modelowaniu matematycznemu regulatora, terenowym badaniom eksperymentalnym, analizom symulacyjnym oraz metodzie identyfikacji zmiennych i parametrów regulatora mających istotny wpływ na jego odpowiedź z wykorzystaniem analizy wrażliwości. Przeprowadzono również weryfikację symulacyjną wyników analizy wrażliwości poprzez ich porównanie z wynikami testów symulacyjnych pracy regulatora dla parametrów o różnym wpływie na działanie regulatora.

EN The dissertation describes a method which enable research the dynamic of steering process of agricultural machinery, and presented developed control system with interactive action for needs of supporting of drivers while driving of machine during execution of agrotechnical activities. Especially, attention was paid of mathematical modelling of controller, experimental research in maneuvering area, simulation analyses and method of identifying variables and parameters of controller, which have significant impact on its response by using sensitivity analysis. Simulation verification of results of sensitivity analysis was performed, via comparative analysis with simulation test results of controller work for parameters with various effects on the its operation.

Number of pages

175

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1948

On-line catalog

to201890817

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Boniecki

Place

Poznań, Polska

Date

12.08.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Kazimierz M. Romaniszyn

Place

Bielsko-Biała, Polska

Date

05.07.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.10.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn