Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ zamrażania i rozmrażania na wytrzymałość betonów jednofrakcyjnych poddanych obciążeniom cyklicznym

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

210

Signature of printed version

DrOIN 884

On-line catalog

to2007049167

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.09.2006

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.