Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

jozef.jasiczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 94

ResearcherID

J-2167-2014

ORCID

0000-0003-3643-9819

Google Scholar

jasiczakjozef@gmail.com

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (32)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (16)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (7)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)