Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

jozef.jasiczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 94

ORCID

0000-0003-3643-9819

ResearcherID

J-2167-2014

Google Scholar

jasiczakjozef@gmail.com

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (34)

Rozdziały (17)

Książki (2)

Raporty (23)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (7)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (160)

Recenzje prac dyplomowych (147)