Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

PBN ID

1480714

ResearcherID

J-2167-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW Punktacja IF Indeksowane w WoS

Rozdziały (17)

Legenda:  Indeksowane w WoS