Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka oceny ergonomicznej projektów maszyn i urządzeń technologicznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

239

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 883

Katalog on-line

to2007049168

Pierwsza recenzja

Jerzy Grobelny

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

07.11.2005

Język

polski

Druga recenzja

Stanisław Janik

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

13.09.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.11.2005