Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wykorzystanie sygnału drganiowego do oceny zjawisk zachodzących podczas cyklu pracy silnika spalinowego lokomotywy w oparciu o badania identyfikacyjne przeprowadzone na silniku badawczym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

146

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 871

Katalog on-line

to2007049134

Pierwsza recenzja

Stanisław Niziński

Miejsce

Sulejówek, Polska

Data

05.05.2006

Język

polski

Druga recenzja

Wojciech Serdecki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.05.2006

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.06.2006