Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

franciszek.tomaszewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 70

ORCID

0000-0003-1774-7437

ResearcherID

O-8808-2014

Google Scholar

9U6vbBkAAAAJ&hl=pl&oi=sra

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (39)

Rozdziały (21)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (11)

Recenzje rozpraw doktorskich (14)

Promotorstwo prac dyplomowych (37)

Recenzje prac dyplomowych (34)