Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

franciszek.tomaszewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 70

ResearcherID

O-8808-2014

ORCID

0000-0003-1774-7437

Google Scholar

9U6vbBkAAAAJ&hl=pl&oi=sra

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (38)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (20)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (10)

Recenzje rozpraw doktorskich (14)