Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Discovery of Petri Net models of distributed processes in Communicating Resource Systems

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Odkrywanie modeli procesów w reprezentacji sieci Petriego dla systemów rozproszonych typu CRS

Language

english

Keywords
EN
 • Process Mining
 • Process Discovery
 • Distributed Computing and Systems
 • Process Modelling
 • REST
PL
 • Eksploracja procesów
 • odkrywanie modeli procesów
 • rozproszone przetwarzanie
 • systemy rozproszone
 • modelowanie procesów
 • REST
Abstract

EN The dissertation tackles the problem of development and evaluation of new concepts (algorithms) for a discovery of Petri net models of distributed processes in Communicating Resource Systems (CRS). Firstly, the problem of process event log gathering is solved by the idea of so-called aspect-oriented logging and business process event log reconstruction algorithm. Secondly, the CRS miner algorithm is presented, which based on a complete log of a business process executed in CRS, is able to discover a sound and structured workflow net process model that is structurally equivalent to real sound and structure workflow net of that process. Next, two extended versions of CRS miner are introduced. The hCRS miner algorithm discovers local process models of CRS resources and global (business) process model of CRS as a composition of that local processes. The dhCRS miner is a distributed version of hCRS miner that additionally discovers a resource hierarchy. Finally, cdhCRS miner is proposed in order to acquire a more compact business process model in coloured Petri net notation.

PL Rozprawa doktorska przedstawia rozwiązanie problemu opracowania oraz ewaluacji nowych metod (algorytmów) odkrywania modeli sieci Petriego dla procesów uruchamianych w systemach komunikujących się zasobów (CRS). Po pierwsze, zaproponowano podejście umożliwiające zbieranie odpowiednich dzienników zdarzeń w systemach CRS polegające na wykorzystaniu, opracowanego w ramach pracy, aspektowego logera oraz algorytmu rekonstrukcji logu procesu biznesowego. Po drugie, zaproponowano algorytm CRS miner, który na bazie kompletnego logu procesu biznesowego uruchamianego w CRS, odkrywa model tego procesu. Model ten jest równoważny rzeczywistemu procesowi realizowanemu w tym systemie. Kolejne modyfikacje wprowadzają: dekompozycję problemu odkrywania modelu procesu biznesowego w systemach CRS na mniejsze podproblemy (hCRS miner), oraz rozproszenie związanych z tym obliczeń (dhCRS miner). Ostatecznie, w celu minimalizacji wynikowego modelu, zaproponowano algorytm cdhCRS miner, który odkrywa kolorowaną sieć Petriego.

Number of pages

173

OECD domain

computer sciences and computer science

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 1951

On-line catalog

to201990759

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Banaszak

Place

Koszalin, Polska

Date

01.08.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Henryk Krawczyk

Place

Gdańsk, Polska

Date

16.08.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.10.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: systemy rozproszone

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.