Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

PBN ID

1339940

ResearcherID

O-3746-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (14)

Legenda:  Indeksowane w WoS