Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

jerzy.brzezinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 03

ORCID

0000-0002-0770-4727

ResearcherID

O-3746-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (14)

Książki (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (10)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (34)

Recenzje prac dyplomowych (97)