Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Koncepcja planowania zadań w warunkach współczesnego przedsiębiorstwa budowy maszyn

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Framing for Task Planning in Conditions of Modern Machines Assembly Plant

Język

polski

Liczba stron

139

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 836

Katalog on-line

to2006048006

Pierwsza recenzja

Aleksandra Jasiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.09.2006

Język

polski

Druga recenzja

Tomasz Nowakowski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

14.09.2006

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.09.2006