Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

marek.fertsch@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 16

ResearcherID

N-9547-2014

ORCID

0000-0001-8438-7975

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (23)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)