Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

PBN ID

924459

ResearcherID

N-9547-2014

ORCID

0000-0001-8438-7975

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Promotorstwo rozpraw doktorskich

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS