Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

marek.fertsch@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 16

ORCID

0000-0001-8438-7975

ResearcherID

N-9547-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (11)

Książki (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (23)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (76)

Recenzje prac dyplomowych (160)