Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka kształtowania poziomu jakości warunków pracy w przedsiębiorstwie budowy maszyn

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

151

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 826

Katalog on-line

to2006037656

Pierwsza recenzja

Romuald Kolman

Druga recenzja

Edwin Tytyk

Miejsce

Poznań, Polska

Data

09.09.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.10.2005