Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Czas trwania zwarcia i narażenia dynamiczne w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi w świetle badań symulacyjnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Short circuit duration and dynamic exposure in switchboards of the highest voltages with flexible busbars in the light of simulation tests

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • rozdzielnie najwyższych napięć
  • siły dynamiczne
  • czas trwania zwarcia
  • metoda Monte Carlo
EN
  • EHV switchboards
  • dynamic forces
  • short-circuit duration
  • Monte Carlo method
Liczba stron

117

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1997

Katalog on-line

to2020500404

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Iżykowski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

01.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Janiszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.10.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika