Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jerzy Janiszewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

jerzy.janiszewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 28

ORCID

0000-0002-9611-3426

ResearcherID

J-6904-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (92)

Recenzje prac dyplomowych (104)

Wyniki (4)