Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka szacowania ryzyka w planowaniu i realizacji przedsięwzięć w przediębiorstwie budowy maszyn

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

139

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 800

Katalog on-line

to2006037659

Pierwsza recenzja

Romuald Kolman

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

30.08.2005

Język

polski

Druga recenzja

Magdalena K. Wyrwicka

Miejsce

Poznań, Polska

Data

05.09.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.09.2005