Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

magdalena.wyrwicka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 74

PBN ID

1494413

ResearcherID

N-6037-2014

ORCID

0000-0002-9513-7354

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (46)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (37)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS