Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza właściwości mechanicznych przestrzennego systemu geosyntetycznego jako materiału do budowy konstrukcji oporowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of mechanical properties of a three dimensional geosynthetic system (geocell) as a material for retaining structures construction

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • geokrata komórkowa
  • geosiatka komórkowa
  • konstrukcja oporowa
EN
  • geocell confinement system
  • geocell
  • retaining structures
Streszczenie

PL Celem pracy jest doskonalenie metod obliczania i projektowania konstrukcji oporowych zbudowanych z użyciem geokraty komórkowej. Oprócz standardowej konstrukcji rozważano nowy sposób łączenia warstw konstrukcyjnych, zaproponowany w celu zwiększenia tarcia międzywarstwowego. W szczególności przeprowadzono analizę i badania właściwości oraz zachowanie się układu/bloku warstw konstrukcyjnych, jako materiału do budowy grawitacyjnych konstrukcji oporowych. W celu realizacji badań zaprojektowano i zbudowano unikatowe stanowisko badawcze w postaci wielkowymiarowego aparatu bezpośredniego ścinania o wymiarach komory 100 x 100 x 48 cm. Przeprowadzone badania wykazały, że wytrzymałość na ścinanie w strefie kontaktowej warstw konstrukcyjnych może być większa od wytrzymałości na ścinanie samego materiału zasypowego. Wykazano też, że wprowadzenie łączników, pomiędzy leżącymi na sobie warstwami konstrukcyjnymi, w istotny sposób wpłynęło na zwiększenie oporów tarcia w strefie kontaktowej.

EN The primary objective of the dissertation is improvement of design methods for retaining structures built of geoweb systems, based on their realistic engineering properties. Besides the standard techniques, a new method for connecting geoweb layers is proposed, which enhances the frictional resistance between the layers. In particular, properties of a geoweb block with structural fill and its behavior were tested, and an analysis of the system was carried out. A unique large-size direct shear apparatus was constructed to carry out the tests, with sample size of 100 x 100 x 48 cm. Test results indicated that the shear strength of interfaces between the fill packed layers of geoweb exceeds the shear strength of the fill alone. The tests confirmed an increase of the interface shear strength due to the use of custom-designed connectors.

Liczba stron

101

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1937

Katalog on-line

to201990809

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Joanna Bzówka

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

30.07.2018

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Wojciech Tschuschke

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.08.2018

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo