Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza właściwości mechanicznych przestrzennego systemu geosyntetycznego jako materiału do budowy konstrukcji oporowych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Analysis of mechanical properties of a three dimensional geosynthetic system (geocell) as a material for retaining structures construction

Language

polish

Keywords
PL
  • geokrata komórkowa
  • geosiatka komórkowa
  • konstrukcja oporowa
EN
  • geocell confinement system
  • geocell
  • retaining structures
Abstract

PL Celem pracy jest doskonalenie metod obliczania i projektowania konstrukcji oporowych zbudowanych z użyciem geokraty komórkowej. Oprócz standardowej konstrukcji rozważano nowy sposób łączenia warstw konstrukcyjnych, zaproponowany w celu zwiększenia tarcia międzywarstwowego. W szczególności przeprowadzono analizę i badania właściwości oraz zachowanie się układu/bloku warstw konstrukcyjnych, jako materiału do budowy grawitacyjnych konstrukcji oporowych. W celu realizacji badań zaprojektowano i zbudowano unikatowe stanowisko badawcze w postaci wielkowymiarowego aparatu bezpośredniego ścinania o wymiarach komory 100 x 100 x 48 cm. Przeprowadzone badania wykazały, że wytrzymałość na ścinanie w strefie kontaktowej warstw konstrukcyjnych może być większa od wytrzymałości na ścinanie samego materiału zasypowego. Wykazano też, że wprowadzenie łączników, pomiędzy leżącymi na sobie warstwami konstrukcyjnymi, w istotny sposób wpłynęło na zwiększenie oporów tarcia w strefie kontaktowej.

EN The primary objective of the dissertation is improvement of design methods for retaining structures built of geoweb systems, based on their realistic engineering properties. Besides the standard techniques, a new method for connecting geoweb layers is proposed, which enhances the frictional resistance between the layers. In particular, properties of a geoweb block with structural fill and its behavior were tested, and an analysis of the system was carried out. A unique large-size direct shear apparatus was constructed to carry out the tests, with sample size of 100 x 100 x 48 cm. Test results indicated that the shear strength of interfaces between the fill packed layers of geoweb exceeds the shear strength of the fill alone. The tests confirmed an increase of the interface shear strength due to the use of custom-designed connectors.

Number of pages

101

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1937

On-line catalog

to201990809

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Joanna Bzówka

Place

Gliwice, Polska

Date

30.07.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wojciech Tschuschke

Place

Poznań, Polska

Date

21.08.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.09.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.