Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Adam Duda

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

adam.duda@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 86

ORCID

0000-0003-2782-2189

ResearcherID

M-1796-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (3)

Książki (1)

Rozprawa doktorska