Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metody interwałowe typu symplektycznych metod Rungego-Kutty

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

135

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 788

Katalog on-line

to2005039999

Pierwsza recenzja

Stanisław Białas

Miejsce

Kraków, Polska

Data

18.02.2005

Język

polski

Druga recenzja

Tomasz Szulc

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.04.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.05.2005