Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

andrzej.marciniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 84

ORCID

0000-0003-2339-2679

ResearcherID

O-3707-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (4)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (108)