Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka organizacji obiegu informacji w systemie Quick Response przedsiębiorstwa produkcyjnego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

239

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 786

Katalog on-line

to2005039995

Pierwsza recenzja

Marian Hopej

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

17.02.2005

Język

polski

Druga recenzja

Aleksandra Jasiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.02.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.04.2005