Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Informacja zależna od pozycji i predykacja położenia użytkownika w mobilnych systemach komputerowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

175

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 760

Katalog on-line

to2005036726

Pierwsza recenzja

Andrzej Felski

Miejsce

Gdynia, Polska

Data

29.11.2004

Język

polski

Druga recenzja

Stefan Grocholewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.11.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.12.2004