Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

jan.weglarz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 01

ResearcherID

K-9001-2014

ORCID

0000-0002-2237-3479

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (21)

Recenzje rozpraw doktorskich (27)