Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Otrzymywanie i właściwości ultradrobnoziarnistych biokompozytów na bazie magnezu i bioceramiki

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Preparation and properties of ultrafine-grained biocomposites based on magnesium and bioceramics

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • magnez
  • bioceramika
  • kompozyty
  • mechaniczna synteza
EN
  • magnesium
  • bioceramic
  • composites
  • mechanical alloying
Liczba stron

95

Dziedzina wg OECD

inżynieria materiałowa

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1935

Katalog on-line

to201990807

Uwagi

Brak zgody na udostępnianie – publikacja złożona z kilku wcześniejszych publikacji. Nie wszyscy wydawcy wyrażają zgodę na udostępnianie.

Pierwsza recenzja

Tomasz Brylewski

Miejsce

Kraków, Polska

Data

08.06.2018

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Dariusz Oleszak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

07.06.2018

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

14.09.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: materiały nanokrystaliczne, biomateriały