Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

mieczyslaw.jurczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 08

ORCID

0000-0001-5989-8298

ResearcherID

F-8616-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (59)

Rozdziały (26)

Książki (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (13)

Promotorstwo prac dyplomowych (41)

Recenzje prac dyplomowych (47)

Wyniki (5)