Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

mieczyslaw.jurczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 08

PBN ID

1293042

ResearcherID

F-8616-2014

ORCID

0000-0001-5989-8298

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (56)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS