Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza wpływu struktury układu elektrociepłowni gazowo-parowej na jej efektywność energetyczną i ekonomiczną

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

134

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 752

Katalog on-line

to2005036722

Pierwsza recenzja

Waldemar Kamrat

Język

polski

Druga recenzja

Józef Lorenc

Miejsce

Poznań, Polska

Data

17.11.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

03.12.2004