Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Józef Lorenc

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

jozef.lorenc@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 74

ResearcherID

N-2054-2014

ORCID

0000-0002-6607-792X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (31)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (9)

Recenzje rozpraw doktorskich (11)