Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Józef Lorenc

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

jozef.lorenc@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 74

PBN ID

1481493

ResearcherID

N-2054-2014

ORCID

0000-0002-6607-792X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (30)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)