Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Józef Lorenc

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

jozef.lorenc@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 74

ORCID

0000-0002-6607-792X

ResearcherID

N-2054-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (31)

Rozdziały (27)

Książki (7)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (9)

Recenzje rozpraw doktorskich (11)