Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Józef Lorenc

PBN ID

1481493

ResearcherID

N-2054-2014

ORCID

0000-0002-6607-792X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (29)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS