Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie diagnostyczne i opracowanie modelu procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach energetycznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

220

Signature of printed version

DrOIN 735

On-line catalog

to2005036565

First review

Adam Hamrol

Place

Poznań, Polska

Date

10.09.2004

Language

polish

Second review

Romuald Kolman

Place

Gdańsk, Polska

Date

12.08.2004

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.11.2004