Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

adam.hamrol@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 74

ORCID

0000-0003-3500-1743

ResearcherID

M-8982-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (33)

Rozdziały (26)

Książki (6)

Raporty (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (16)

Recenzje rozpraw doktorskich (9)

Promotorstwo prac dyplomowych (111)

Recenzje prac dyplomowych (262)