Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

adam.hamrol@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 74

ResearcherID

M-8982-2014

ORCID

0000-0003-3500-1743

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (30)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (16)

Recenzje rozpraw doktorskich (9)