Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Aktywność powierzchniowa surfaktantów z ugrupowaniem perfluoroalkilowym w środkach gaśniczych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Surface Activity of Fluorosurfactants of Fire Extinquishing

Language

polish

Number of pages

206

Signature of printed version

d1173

On-line catalog

to2005036573

First review

Jerzy Wasilewski

Place

Kędzierzyn Koźle, Polska

Date

09.08.2004

Language

polish

Second review

Maciej Wiśniewski

Place

Poznań, Polska

Date

29.07.2004

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.11.2004

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.