Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza i modelowanie obciążęń stacji transformatorowych SN/nN zasilających wybrane grupy odbiorców

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

114

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 709

Katalog on-line

to2004037347

Pierwsza recenzja

Jerzy Kulczycki

Miejsce

Kraków, Polska

Data

01.09.2004

Język

polski

Druga recenzja

Józef Lorenc

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.09.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.10.2004