Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie możliwości uzyskiwania małych prędkości ruchu przez liniową serwojednostkę elektrohydrauliczną z silnikiem skokowym i elektrycznym sprzężeniem zwrotnym

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

106

Signature of printed version

DrOIN 704

On-line catalog

to2004037344

First review

Andrzej Ławniczak

Place

Poznań, Polska

Date

18.12.2003

Language

polish

Second review

Jarosław Stryczek

Place

Wrocław, Polska

Date

15.12.2003

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.06.2004

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.