Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Study on the effect of shell material characteristics on the physicochemical properties of liposomes

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Badanie wpływu charakterystyki materiału otoczki liposomów na ich właściwości fizykochemiczne

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • liposome
  • membrane composition
  • flow cytometry
  • Langmuir trough
  • AFM
PL
  • liposom
  • skład membrany
  • cytometria przepływowa
  • waga Langmuira
  • AFM
Liczba stron

144

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1999

Katalog on-line

to2020998133

Uwagi

udostępnianie tylko w sieci Biblioteki PP

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Izabela Nowak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Krzysztof Polewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.10.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne