Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ kształtu powierzchni bocznej tłoka na parametry filmu olejowego pokrywającego gładź cylindra

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

155

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 692

Katalog on-line

to2004037336

Pierwsza recenzja

Wojciech Serdecki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.06.2004

Język

polski

Druga recenzja

Jerzy Sygniewicz

Miejsce

Łódź, Polska

Data

29.06.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.07.2004