Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jarosław Kałużny

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

jaroslaw.kaluzny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 49

PBN ID

2339260

ResearcherID

P-7053-2014

ORCID

0000-0003-0379-9471

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS