Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jarosław Kałużny

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

jaroslaw.kaluzny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 49

ORCID

0000-0003-0379-9471

ResearcherID

P-7053-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (23)

Rozdziały (3)

Książki (1)

Raporty (1)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (25)

Recenzje prac dyplomowych (13)