Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Numeryczne i konduktometryczne badania parametrów struktury porów materiałów porowatych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

126

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 678

Katalog on-line

to2004036837

Pierwsza recenzja

Bogdan T. Maruszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.01.2004

Język

polski

Druga recenzja

Tomasz Strzelecki

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

29.01.2004

Język

polski

Trzecia recenzja

Mariusz Kaczmarek

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

27.01.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.02.2004