Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Były pracownik Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Bogdan Maruszewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich

Artykuły (9)

Rozdziały (5)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)