Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza dokładności metody pomiarów składników spalin w testach na hamowni podwoziowej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

164

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 667

Katalog on-line

to2004036831

Pierwsza recenzja

Leszek Piaseczny

Miejsce

Gdynia, Polska

Data

14.05.2004

Język

polski

Druga recenzja

Wojciech Serdecki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

11.05.2004

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

21.06.2004