Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

jerzy.merkisz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 07

PBN ID

913350

ResearcherID

N-3510-2014

ORCID

0000-0002-1389-0503

Google Scholar

5kFDpgsAAAAJ&hl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (234)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (87)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS