Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

jerzy.merkisz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 07

ORCID

0000-0002-1389-0503

ResearcherID

N-3510-2014

Google Scholar

5kFDpgsAAAAJ&hl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (245)

Rozdziały (88)

Książki (13)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (41)

Recenzje rozpraw doktorskich (19)