Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model wiedzy czasowo-przestrzennej w wieloagentowym środowisku dynamicznym

Autorzy

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Sterowania i Inżynierii Systemów (ISt), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Representation of Spatio-Temporal Knowledge in Multi-Agent Dynamic Environment

Język

polski

Liczba stron

126

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 606

Katalog on-line

to2004035839

Pierwsza recenzja

Krzysztof Kozłowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

10.11.2003

Język

polski

Druga recenzja

Gérard Ligozat

Miejsce

Orsay, Francja

Data

18.11.2003

Język

angielski

Trzecia recenzja

Marian Wysocki

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

30.10.2003

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.01.2004