Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

PBN ID

1494124

ResearcherID

O-3376-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (22)

Legenda:  Indeksowane w WoS