Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

krzysztof.kozlowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 97

ORCID

0000-0002-6111-3215

ResearcherID

O-3376-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=fgdQbVoAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (31)

Książki (2)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (13)

Recenzje rozpraw doktorskich (8)

Promotorstwo prac dyplomowych (51)

Recenzje prac dyplomowych (96)