Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

krzysztof.kozlowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 97

ResearcherID

O-3376-2014

ORCID

0000-0002-6111-3215

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=fgdQbVoAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (23)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS