Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ parametrów wytwarzania powłok z azotku boru metodą impulsowo-plazmową na ostrzach skrawających na ich jakość technologiczną i użytkową

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Influence of Producing Parameters of Boron Nitride Coatings by the Pulse Plasma Method on Cutting Edges on Their Technological and Functional Quality

Language

polish

Number of pages

169

Signature of printed version

DrOIN 594

On-line catalog

to2004035798

First review

Tadeusz Burakowski

Place

Warszawa, Polska

Date

17.06.2003

Language

polish

Second review

Mieczysław Kawalec

Place

Poznań, Polska

Date

03.07.2003

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.09.2003