Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

maciej.kupczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 27

ORCID

0000-0001-7656-0643

ResearcherID

H-4385-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (25)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)

Promotorstwo prac dyplomowych (135)

Recenzje prac dyplomowych (7)