Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

maciej.kupczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 27

ResearcherID

H-4385-2014

ORCID

0000-0001-7656-0643

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)